Mēs lepojamies


86253

Jēkabpils sporta seniori Latvijas simtgadei
28.05.2018


Neatkarīgi no teritoriālajām reformām, valsts iekārtu maiņām dažādos laikos un laikmetos, Jēkabpils sporta seniori allaž bijuši vienoti savos centienos ar sporta palīdzību sekmēt pilsētas atpazīstamību gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Viņi uzcītīgi ir kopuši un kopj sporta druvu, lai tā nestu bagātu ražu, izteiktu centimetros, sekundēs, kilogramos un punktos. Viņi vienmēr bijuši un ir apbrīnas, atdarināšanas vērti, gan savu vienaudžu, gan jaunās paaudzes acīs, sirdīs un rīcībā. Senioru sports Jēkabpilī nebalstās vien uz entuziasmu. Tā ir plānveidīga sistēma, kas sevī ietver finansējumu, sacensības, šīs kustības vadību, infrastruktūru un vadību. Sporta centrs (direktors Juris Bobrovs) ar pašvaldības finansiālu atbalstu mērķtiecīgi organizē senioru aktivitātes pilsētā. Pieaugošās konkurences apstākļos mazie novadi patstāvīgi nespēj nodrošināt sekmīgus startus Latvijas sporta veterānu (senioru) savienības sporta spēlēs (turpmāk LSVS), tādēļ seniori veido kopīgas komandas ar apkārtējiem novadiem bijušā Jēkabpils rajona robežās. Šī prakse sevi ir lieliski apliecinājusi un pierādījusi savu dzīvotspēju. Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu pašvaldības iespēju robežās sniedz finansiālu atbalstu savu senioru dalībai sacensībās ārzemēs.

Vairāk lasīt Māra Jaudzema sagatavotajā rakstā >>> 

 

 
      Atpakaļ