Iesniegums naudas balvas piešķiršanai sportā


           Ikviens no Jums sevi var apliecināt individuālajos un komandu sporta veidos,  pārstāvot Jēkabpils pilsētas vai Latvijas Republikas sporta intereses olimpiskajās spēlēs, pasaules, Eiropas čempionātos, viennozīmīgi Latvijas čempionātos un Latvijas olimpiādēs.

       Lai laicīgi būtu iespējams apkopot informāciju, lūgums mēneša laikā pēc uzrādītājiem augstvērtīgajiem rezultātiem minētajās sacensībās iesniegt pielikumā esošo iesniegumu .  

Iesniegums naudas balvas  piešķiršanai ....