Privātuma politika


Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese Brīvības iela  120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65236777, elektroniskā pasta adrese pasts@jekabpils.lv

Jēkabpils pilsētas domes izveidotās iestādes ir uzskatāmas par pārziņa struktūrām, tās nav atsevišķi pārziņi.

Pašvaldības kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: datu.aizsardziba@jekabpils.lv, tālrunis 65207411, adrese Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības privātuma politika (163,49 KB) 

Foto, video un skaņu ierakstu ieguve, glabāšana un publiskošanas kārtība pašvaldībā (129,75 KB)