Oficiālie paziņojumi


113603

IZSOLES ATSAUKUMS! Nomas tiesību izsole tirdzniecības vietai
11.09.2020


 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils sporta centrs, pamatojoties uz Izsoles komisijas 22.09.2020. lēmumu Nr.1 atceļ 11.09.2020. izsludināto, mutisko ar augšupejošu soli, nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai tirdzniecības vietu 30mplatībā.  

Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (tirdzniecības vieta) 30 mplatībā. 

Informācija par nomas objektu... 

Nomas izsoles noteikumi... 

Pieteikums nomas izsolei... 
      Atpakaļ