Kārtības noteikumi stadionā


SKATĪTĀJU UZVEDĪBAS UN KĀRTĪBAS NOTEIKUMI STADIONĀ SACENSĪBU LAIKĀ:

1. Stingri aizliegts

a) lietot alkoholiskos dzērienus un narkotiskās vielas;

b) ienest šaujamieročus un citu veidu ieročus, kā arī sprāgstvielas;

c) ienest visa veida metāliskus vai koka priekšmetus, kas varētu tikt izmantoti kā ieroči duršanai (t.sk. karogu kāti);

d) ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus;

e) izgatavot un ienest lāpas un tām līdzīgus priekšmetus;

f) ienest un izmantot dūmu sveces;

g) izvietot, rakstīt, izteikt nacionalitāšu cieņas aizskarošus, kā arī necenzētu vārdu saturošus saukļus;

h) ienest un lietot jebkura veida dzērienus vai ēdienus stikla tarā;

i) ienest un lietot dzērienus vai ēdienus metāla iepakojumā;

j) ienest un lietot atspirdzinošus dzērienus plastmasas vai kartona iepakojumā, kura tilpums pārsniedz 1 litru. Pie pārbaudes, kas tiek veikta ieejot stadionā, jebkura veida iepakojumam, kura tilpums pārsniedz 1 litru, obligāti ir jābūt attaisītam un korķiem atsavinātiem;

k) smēķēt tribīnēs un stadiona teritorijā;

l) ierasties stadionā alkohola vai narkotisko vielu reibumā.

2. Sacensību laikā uzturēties tikai tribīnēs, nepārvietoties pa skrejceļu, sektoriem, futbola laukumu.

3. Nepiesārņot tribīnes vai stadiona teritoriju. Atkritumus iemest atkritumu urnās.

4. Bez ierunām izpildīt stadiona darbinieku, kārtības sargu norādījumus.

5. Sacensību laikā ievērot kulturālās uzvedības normas.

6. Traumu gadījumos griezties pie dežūrējošā medicīniskā personāla.

Par šo noteikumu neievērošanu skatītāji tiek izraidīti no stadiona teritorijas vai pārkāpējiem piemēro administratīvo sodu.

UZVEDĪBAS UN KĀRTĪBAS NOTEIKUMI JĒKABPILS STADIONĀ:

1.Stadiona darba laiks katru dienu no 8.00 līdz 22.00. Pēc 22.00 uzturēšanās stadiona teritorijā ir aizliegta.

2.Uzturēt kārtībā un tīrībā nodarbību vietas un tribīnes.

3.Stingri ievērot drošības noteikumus sacensībās un nodarbībās, neļaut tos pārkāpt citiem.

4.Aizliegts izmantot lielo futbola laukumu, skrejceļu, sektorus bez saskaņošanas ar sporta centra vadību.

5.Nenovietot transporta līdzekļus uz zālāja, nebraukt pa skrejceļu, sektoriem un spēļu laukumiem.

6.Saudzīgi izturēties pret sporta inventāru un iekārtām, neļaut tās bojāt citiem.

7.Stadiona teritorijā aizliegts smēķēt, lietot alkoholu un narkotikas, kā arī atrasties alkohola un narkotisko vielu reibumā.

8.Bez ierunām izpildīt atbildīgo darbinieku norādījumus.

9.Par atklātajiem uzvedības, kārtības noteikumu pārkāpumiem, inventāra bojājumiem ziņot dežurantam vai viesu mājas "Vārpa" administratorei (centra ēkā 2. stāvā, tālrunis 65236924 vai 26353006).

10.Par šo noteikumu pārkāpšanu tiks liegta iespēja izmantot stadionu vai administratīvi sodīs.

Būsim pateicīgi, ja ievērosiet šos noteikumus!