Jaunumi

Aktualitātes


   

Esi godīgs makšķernieks!
Apskatīt komentārus (0)


21.04.2009


SIA ,,Jēkabpils sporta centrs” Radžu ūdenskrātuvi apsaimnieko kopš 2006. gada. 2007. gada vasarā ieviesa licencēto makšķerēšanu un zemūdens medības un iedibināja zivju inspektoru štata vienības, lai kontrolētu situāciju ūdenskrātuvē un zvejas likumību. Šajā periodā veikti neskaitāmi reidi sadarbībā ar citām amatpersonām, atklāti daudzi noteikumu pārkāpumi, izņemti liels skaits tīklu, ūdu un citu neatļauto zvejas rīku. Katru gadu ūdens dzīlēs tiek ielaisti dažādu sugu zivju mazuļi vidēji 4000 latu vērtībā. Maluzvejnieki nodara būtiskus zaudējumus zivju resursiem un krietni mazina godprātīgo makšķernieku copes priekus.

Lai stimulētu sabiedrības negatīvu attieksmi pret noteikumu pārkāpējiem, mazinātu likumpārkāpēju skaitu, saglabātu zivju krājumus, sporta centrs maija mēnesi pasludina par zivju aizsardzības periodu Radžu ūdenskrātuvē, organizējot akciju ,,Esi godīgs makšķernieks!”. Aicinām tajā iesaistīties arī tās rajona pašvaldības, kuru teritorijā plūst mūsu likteņupe Daugava, ir ezeri un upītes. Akcijas galvenais mērķis ir aizsargāt esošos zivju resursus, stingri ievērojot makšķerēšanas noteikumus. Šo mērķi īstenosim, organizējot dažādus pasākumus.

Noteikumu nezināšana nepasargā pārkāpēju no soda, tādēļ akcijas laikā dažādā veidā popularizēsim sabiedrībā makšķerēšanas un zemūdens noteikumu saturu: ar masu mediju starpniecību (laikraksti, radio, televīzija), interneta mājas lapās, ar informatīvajiem materiāliem stendos pie Radžu ūdenskrātuves un licenču pārdošanas vietās, individuālajās un grupu sarunās ar makšķerniekiem.

Vienlaicīgi iepazīstināsim ar sodiem, ko uzliek par makšķerēšanas un zemūdens medību noteikumu pārkāpumiem, kā arī par zivju resursiem nodarīto zaudējumu atlīdzību. To apmēru zināšana daudzus potenciālos pārkāpējus stimulēs strikti ievērot pastāvošos noteikumus un atturēs no konflikta ar likuma sargiem. Tādējādi vairosim apzinīgo, godprātīgo makšķernieku pulku.

Maija mēnesī kontrolē un uzraudzībā kopā ar sporta centra zivju inspektoriem iesaistīsies arī Valsts vides dienesta jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Daugavpils kontroles sektora inspektori, valsts policija, zemessargi un pilsētas pašvaldības atbildīgie darbinieki. Pastiprinātā kontrole disciplinēs makšķernieku saimi, mazinās nelikumības ūdenskrātuvē, palielinās godīgo makšķernieku lomus.

Akcijas noslēgumā organizatori plāno publiski iznīcināt konfiscētos neatļautos zvejas līdzekļus (Dievs dod, kaut tādu nebūtu!), pieaicinot plašsaziņas līdzekļu un pašvaldības pārstāvjus, lai kopīgi nocirstu nelikumību sakni. Tad arī sniegsim informāciju par akcijas norisi, gala rezultātiem un nākotnes plāniem, lai padarītu Radžu ūdenskrātuvi par tīkamu vietu makšķerniekiem un zemūdens medniekiem, saprātīgi un prasmīgi izmantotu zivju resursus likuma robežās, lai tos saglabātu arī nākamajām paaudzēm. Noslēguma pasākumā pateiksimies tiem sabiedriskajiem aktīvistiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu pārkāpumu konstatēšanā, uz karstām pēdām informējot inspektorus, lai viņi operatīvi varētu reaģēt un sodīt pārkāpējus. Makšķerēšanas sezonā organizēsim arī citus pasākumus, kas veicinātu iedzīvotāju piesaisti Radžu ūdenskrātuvei kā veselīgas, aktīvas atpūtas vietai.

Izsmeļošu informāciju par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Radžu ūdenskrātuvē un Meža parkā ikviens interesents var iegūt mājas lapā www.jekabpils.lv sadaļā ,,Normatīvie akti”. Mutiskus skaidrojumus variet saņemt, zvanot pa tālruņiem 26300803 (Ainārs Liepsalde), 26677081 (Ilmārs Luksts), 26659234 (Ainārs Kapačs). Pa šiem tālruņiem zvaniet arī gadījumos, ja esiet ievērojuši kādus noteikumu pārkāpumus. Godīgumam ir jāuzvar!

Māris Jaudzems
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA