Jaunumi

Aktualitātes


   
108109

Vīpē notiks Latvijas Orientēšanās nakts skrējiens
25.09.2019


MĒRĶIS

Popularizēt orientēšanās sportu un aktīvu atpūtu brīvā dabā Krustpils novadā un noskaidrot labākās nakts orientēšanās komandas. 

 

VIETA UN LAIKS

Sacensības  notiks 2019. gada 27.septembrī plkst. 19:00, pulcēšanās pie  Vīpes pagasta kultūras nama.

 

KOMANDU PIETEIKŠANĀS

Komandas dalību sacensībās piesaka elektroniski, aizpildot tiešsaistes veidlapu: https://forms.gle/aiFo9JUR835rpFXw9. Pieteikums elektroniski jāaizpilda līdz 2019. gada 24.septembrim.

 

DALĪBNIEKI

Komandā  2-4 cilvēki bez vecuma ierobežojumiem, vismaz  1 komandas dalībniekam jābūt 18 gadus vecam. Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli. Dalībniekiem jaunākiem par 18 gadiem nepieciešama vecāku atļauja (sk. Pielikumu Nr. 1). Organizatori neatbild par sacensību laikā iegūtām traumām. Apģērbs – atbilstoši laika apstākļiem.

 

Papildus nepieciešamais ekipējums – darba cimdu pāris, metāla bļoda vai krūzīte, 1 banāns, 1 melnās šokolādes tāfelīti, saliekamais nazis, 10 cm garš gurķis, atstarojošas vestes katram komandas dalībniekiem, lukturis un uzlādēts mobilais telefons.

 

VADĪBA

Sacensības organizē Krustpils novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Daugavas Pārupieši”. Atbildīgais par sacensību norisi un drošības noteikumu ievērošanu – Krustpils tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste AngelīnaTukiša un Vīpes pagasta kultūras darba organizatore Kristīna Zvirbule. Galvenais tiesnesis Normunds Pastars, tel. 26165834.

 

SACENSĪBU NORISE

Komandas trasē dodas pēc kapteiņu cīņām. Komanda trasē pavada 2 stundas, paši izvēloties maršrutu pa kartē norādītajiem kontrolpunktiem. Komandas uzdevums ir, orientējoties apvidū tikai ar kartes palīdzību, apmeklēt pēc iespējas vairāk kontrolpunktu. Distancē izvietoto kontrolpunktu vērtība (punktu skaits) atšķirties. Tuvāk finišam novietotiem kontrolpunktiem vērtība ir mazāka, bet tālāk novietotajiem kontrolpunktiem - lielāka. Komandai ir  jāfinišē vienlaicīgi.

 

Uzvarētāju komandu nosaka kontrolpunktos iegūstamo punktu kopsumma. Ja trasē pieļautais laiks (2 h) tiek pārsniegts – komandai tiek piešķirti soda punkti par katru minūti,  kuri attiecīgi ietekmē gala rezultātu. Ja tiek atklāts, ka komanda nav ievērojusi nākamajā punktā minētos aizliegumus – komanda tiek diskvalificēta.  

 

KOMANDAI, ATRODOTIES TRASĒ, AIZLIEGTS

  • izmantot mehāniskos transporta līdzekļus (velosipēdus, motociklus, automašīnas u.c.);
  • lietot alkoholiskos dzērienus un apreibinošas vielas;
  • bojāt kontrolpunktu marķējumus un uzdevuma izpildes rekvizītus.

Par noteikumu pārkāpšanu sacensību dalībnieki tiek diskvalificēti.

 

 

APBALVOŠANA

Pirmo trīs vietu ieguvējkomandas tiks apbalvotas ar balvām no Krustpils novada pašvaldības.

 

 

 

DROŠĪBA UN CITI NOTEIKUMI

Sacensību dalībnieku pienākums ir ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Īpaša uzmanība jāpievērš atstarojošo vestu un kabatas lukturīša esamībai, jo sacensības notiek diennakts tumšajā laikā.
Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst pasākuma laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm. Reģistrējoties ierakstītos personīgos datus organizatori izmantos tikai sacensību organizēšanas, norises un rezultātu aprēķināšanas vajadzībām. Organizatori var papildināt un precizēt nolikumu, nolikuma gala versija būs pieejama sacensību reģistrācijas lapā 27.septembrī.
 
      Atpakaļ