Jaunumi

Aktualitātes


   
78997

Seminārs par sportistu psihisko noturību
31.05.2017


2017.gada 12.jūnijs

SEMINĀRS DAŽĀDU SPORTA VEIDU TRENERIEM

SPORTISTU PSIHISKĀ NOTURĪBA, KĀ VEIKSMES FAKTORS SACENSĪBĀS (8 st.)

Semināra saturs: Treneri semināra laikā paplašinās savas zināšanas un pilnveidos prasmes par sportistu psihisko noturību veicināšanas metožu un paņēmienu iekļaušanas iespējām ikdienas regulārajā sagatavošanas procesā. Nodarbību vadītājai LSPA asoc. prof. Žermēnai Vaznei doktora grāds sporta zinātnē, maģistra grāds psiholoģijā, maģistra grāds sporta pedagoģijā,  Latvijas Sporta psiholoģjas asociācijas priekšsēdētāja, praktizējoša psiholoģe.

   

 Pieteikšanās : Seminārs tiek organizēts Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Brīvības gatvē 333, 2.stāvā, 205.telpā Semināra sākums 2017.gada 12.jūnijā, plkst. 10.00. Dalībnieki semināra noslēgumā saņem LSPA profesionālās pilnveides kursu beigšanas apliecību, kura tiek akceptēta treneru sertifikācijas procesā. Interesentus semināram lūdzam pieteikties līdz 2017. gada 9.jūnijam e – pastā  ilona.blekte@lspa.lv , nosūtot pieteikuma anketu.

Pielikumā: semināra darba programma, pieteikuma anketa

Dalības maksa: 35,00 EUR (ar pārskaitījumu uz kontu). Neierašanās gadījumā nauda netiek atmaksāta.

LSPA rekvizīti:
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Reģ. Nr. 90000055243
Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006
Konta nr. LV53TREL9150120000000
Banka: Valsts kase BIC kods TRELLV22
Beigās uzrādīt EK kodu 21499

Sīkāka informācija:
Ilona Blekte, LSPA Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja
67799526, 27800435
ilona.blekte@lspa.lv
 
      Atpakaļ