Jaunumi

Aktualitātes


   
102356

Laiks atskatīties un izvērtēt 2018. gada sasniegumus sportā!
26.11.2018


Katrs gads Jēkabpils sportiskajā saimē ir jaunu virsotņu gads.

Priecē, ka ikviens no Jums neapstājas pie sasniegtā, bet izvirza vēl augstākus mērķus!

Arī šis gads ir bijis notikumiem un sasniegumiem bagāts gads sportā un, lai kopīgi izceltu spilgtākos brīžus un augstākos sasniegumus gada griezumā, aicinām ikvienu, gan trenerus, gan klubu vadītājus, gan sportistus individuāli līdz  30.novembrim pl.16:30 iesniegt aprakstu par 2018. gadu:

-          nozīmīgākās sacensības un sasniegumi (var aprakstīt vairākus)

-          informāciju par izcīnītajām godalgotajām vietām Latvijas, Eiropas un Pasaules čempionātos, kas iesniedzama izmantojot veidlapu “Iesniegums naudas balvas piešķiršanai par izciliem sasniegumiem sportā” (pieejams Jēkabpils sporta centra mājas lapā: http://jekabpilssc.lv/sasniegumi/iesniegums-naudas-balvas-pieskirsanai-sporta). Iesniegumā par naudas balvas piešķiršanu lūgums norādīt vienu, augstvērtīgāko rezultātu!

-          “Sporta laureāta” nominanti komandu un individuālajos sporta veidos;

-          Informāciju par plānoto dalību un sasniegumiem Latvijas, Eiropas un Pasaules čempionātos vēl decembra mēnesī.

Aprakstus sūtīt uz e-pastu jekabpilssc@inbox.lv, sīkāka informācija pa tālr. 26321112 vai 22172180.

 “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā un sportā un naudas balvas apmēru" pieejami: http://jekabpilssc.lv/sasniegumi/nolikums-par-naudas-balvas-pieskirsanu-sporta

Svinīgais pasākums “Sporta laureāts 2018” notiks 2019.gada 11.janvārī Jēkabpils Tautas namā.
 
      Atpakaļ