Jaunumi

Aktualitātes


   
103283

Krustpils sportistiem spožs revanšs «Brīvās Daugavas» balvu izcīņā
24.11.2018


Pēc zaudējuma iepriekšējā gadā  Krustpils–Jēkabpils turnīrā abos sacensību veidos – gan šahā, gan dambretē –  krustpilieši bija izdarījuši pareizus secinājumus, un šogad viņu pārsvars abos sporta veidos bija ļoti pārliecinošs. Jēkabpilieši bija apmulsuši jau pēc pirmās kārtas, un viņiem vairs neizdevās organizēt no­pietnu pretestību.
     Dambretē Krustpils puse uzvarēja ar 61:39. Šahā krustpilieši bija vēl pārliecinošāki ar 66,5:33,5. Indi­vidāli šahā Krustpils  pusē  labākie bija A. Ivoņins  ar 9 punktiem no 10, otrais –  G. Jankovskis arī ar 9 punktiem, bet ar nedaudz zemāku papildrādītāju; trešajā vietā – I. Kušnarjovs ar  8 punktiem. Tikpat punktu un visi papildrādītāji vienādi bija arī R. Petrovam – vietu izšķīra monētas mešana. Jē­kabpi­liešu rindās spilgts līderis bija A. Vanaģelis, kurš sa­sniedza turnīra augstāko rezultātu 9,5 punkti no 10. Ģ. Kiršbergam šoreiz 8 punkti un otrā vieta. Sportisko cīņu spraigumu apliecina trešās vietas ieguvēja J. Leļa rezultāts – 5,5 punkti no 10, jo pretinieku rindās bija patiesi meistarības smagsvari.
    Dambretē individuāli jēkabpiliešiem ar teicamu rezultātu – 9 punkti no 10 – uzvarēja R. Paegle. Otrajā vietā – V. Vizulis ar 7,5 punktiem. Trešajā vietā atkal ar 5,5  punktiem ierindojās J. Le­lis. Krustpiliešu rindās līdera loma izdevās E. No­vickim, uzrādot labāko re­zultātu – 9 punkti. Viņam sekoja I. Kelass ar 8 punktiem. Trešajā vietā – V. Mass ar 7,5 punktiem.
      Atkal interesantu niansi turnīram piešķīra RTU profesora inženierzinātņu doktora Jāņa Leļa piedalīšanās turnīrā. Tā organizatori arī šoreiz atbalstīja viņa lūgumu atļaut, nepalielinot ap­domas laiku, vienlaicīgi nospēlēt gan šaha, gan dambretes sacensībās. 5,5 punkti no 10 katrā  spor­ta veidā deva viņam šo­gad  iespēju ieņemt trešo vietu abos turnīros. Patiesi retas cilvēka analītiskās spējas un prāta elastība.

    Laikraksts «Brīvā Dau­gava» kārtējo gadu ar savu atbalstu nodrošināja ilggadīgā turnīra prestižu, ap­sveicot uzvarētājus ar savām balvām. Arī šo faktu šahisti un dambretisti ar pateicību novērtēja kā kultūras un sociālo fenomenu.

Valerjans Vizulis, turnīra tiesnesis 
 
      Atpakaļ