Jaunumi

Aktualitātes


   
105637

Izsludina konkursu Jēkabpils sporta un atpūtas kompleksa vadītāja amatam
07.05.0019


Amata atbildības apjoms:

1.     Plānot, organizēt iestādes racionālu darbību atbilstoši mērķiem un sporta attīstībai. Pārredzēt struktūrvienības darbību īstermiņā un ilgtermiņā.

2.    Veidot darbinieku komandu, izvēloties nepieciešamos speciālistus administratīvajam, saimnieciskajam, klientu apkalpošanas un sporta darbam, dot viņiem uzdevumus, uzraudzīt to izpildi un darba rezultātus, koordinēt sadarbību.

3.    Izstrādāt halles sporta un saimnieciskās darbības budžetu, nodrošinot un kontrolējot tā lietderīgu izmantošanu, sniegt atskaites par budžeta izpildi. 

4.    Plānot un koordinēt starptautiskas sacensības, turnīrus un sporta nometnes.

5.     Nodrošināt un atbildēt par sporta projektiem pašvaldības piešķirto līdzekļu efektīvai un lietderīgai izlietošanai, uzskaitīt finanšu izlietojumu.

6.    Veikt inventāra, iekārtu precīzu uzskaiti, saglabāšanu un racionālu izmantošanu.

7.     Pārraudzīt sporta zāļu noslogojuma grafikus un sacensību kalendārus. Piedalīties sporta pasākumu, norišu programmu, projektu uzraudzībā, veidot līgumattiecības ar sadarbības partneriem.

8.     Plānot un organizēt nepieciešamos remontdarbus un rūpēties par ēkas tehnisko stāvokli.

Amata prasības:

1.        Izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sporta vadības jomā vai sociālajā zinātnē.

2.        Profesionālā pieredze vadošā amatā trīs gadi.

3.        Angļu valoda B1/B2: Vidējā līmenī.

Amata kompetences:

1.        Attiecību veidošana un uzturēšana;

2.        Plānošana un organizēšana;

3.        Komandas vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana;

4.        Konceptuāla domāšana;

5.        Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;

6.        Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu.

Piedāvājam:

1.        Darba uzsākšanas laiks – 2019.gada 1.septembris. 

2.        Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

3.        Atlīdzība  no 1100 līdz 1382 euro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

Iesniedzamie dokumenti:

1.        Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV).

2.        Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

3.        Jēkabpils sporta un atpūtas kompleksa attīstības vīzija (maksimālais rakstu zīmju skaits 4000).

Dokumentus lūdzam nosūtīt uz jekabpilssports@inbox.lv vai iesniegt Jēkabpils sporta centra administratīvajā ēkā, A.Pormaļa ielā 106, LV-5201 līdz 2019.gada 7.maijam.

Tālrunis uzziņām 29293460

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības privātuma politiku: https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/personas-datu-apstrade/privatuma-politika.
 
      Atpakaļ